Galaxy_TOC

Konspekt: voolude rägastik
Tegu on kunagi, ajavahemikul 2000 kuni 2004, Kalev Tarkpea'lt küsimuse vastuseks saadud märkmetega. Elektriskeem oli tõenäoliselt küsimuse osa, kuid ülejäänud tekst peaks, kui mu mälu aastal 2012 ei peta, temalt laekunud vastuse osa olema.

Taust on see, et elekroonikaga mitte tegeldes on elekriga seonduvad elementaarsused varmad ununema, millest siis vajadus seda laadi konspekte säilitada.

Kui ma seda siia üles ei laeks, siis läheks see ajaloo prügikasti, sest 2012. aasta seisuga ma enamikke oma vanu paber-märkmeid, erinevatel põhjustel, paber-kujul ei säilita.

Inglise keelne võtmefraas: " Kirchhoff's circuit laws"