Tolliameti maksukalkulaator asub aadressil https://vaarikas.emta.ee/emts/.

Maksukalkulaator
Juriidilise keha kontolt reserveeritav raha kogus (€):


Raha pärast käibemaksu ja
Tallinna müügimaksu maha lahutamist,
võttes arvesse käibemaksu avansiliste
maksete valikut: (€):

Netopalk (€):
Brutopalk (€):
Töötaja on juhatuse liige ja
tema palgaks on juhatuse liikme tasu:

Maksuvaba miinimum (€):

Pensionäridel on 2012. aasta seisuga
maksuvaba miinimumi suurus 192€.

Pensionisambaga on liitutud:
Sotsiaalmaks (protsentides):
Tulumaks (protsentides):
Juriidiline keha on käibemaksukohuslane:
Tallinna müügimaks (protsentides):