Wikipediast täieliku kustumise näide, episood 01

No Comments

It's an e-mail blog-post that I wrote to some other Estonians that I know. I just re-use it here. It's about how the Wikipedia totally wipes out content about "innocent" Information Technology history like the page about the former Sun Microsystems Project Kenai that the Oracle could have sold to Microsoft for billions of dollars in stead of shutting it down and letting the GitHub to emerge and be bought by Microsoft for the billions of dollars. The Project Kenai was up and running years before the GitHub and it was very similar in functionality, nice, mature, not some dirty one-off hack by some startup-company or academic group. The investment at developing the Project Kenai had been made by the Sun Microsystems. The project Kenai was technically a success and socially a success. Java developers loved it, and yet, the Oracle that aims for money first and technical excellence second just did not have the patience to keep it running to collect the BILLIONS and in stead tries to blackmail roughly the Microsoft-GitHub-deal amount of money from Google for some small amount of Java code that the Oracle acquired by buying the Sun Microsystems.

This case kind of demonstrates that being an impatient "business-first-collaboration-second" actor does NOT pay off IN REAL MONEY. The Microsoft has given in to the COLLABORATION that the open-source movement has introduced to the IT-industry and their Azure hosting service seems to do relatively well. Oracle, on the other hand, while having been very useful to the open-source community at fighting the Microsoft at European Union software patent legislation battle (Oracle was against the software patents in the EU), does not seem to have any new products and acts a lot like the Microsoft funded FUD-contractor, SCO, once did(archival copy). I guess that at an industry, where supply-chain collaboration is paramount to getting one's own products done, being a bully does not really pay off, at least not in the long run and not in some big way. Think of Windows Phone, Symbian and Android. Yet, the Richard Stallman's GCC did just fine, until Stallman also started to inhibit the collaboration by introducing his GNU Public License version 3, which resulted the funding-fork that in 2019 is known as the LLVM.

Anyways, that was just the background. this blog post is mainly for Estonian-reading audience. Thank You for Your interest.Kiri ise

Seda on tõenäoliselt lihtsam lugeda, kui kopeerite-asetate kirja teksti mõnda tekstitoimetisse ning loete sealt. Tänan.


////teistele///kirjutatud////korduvkasutatava///kirja///algus///

See, et Wikipediast asju kustub, ei ole ju iseenesest
mingi uudis, aga antud näide on minu meelest eriti räige
versiooni eriti ilmekas juhtum, sest tegu ei ole
klassikalises mõttes poliitiliselt tundliku materjaliga
vaid tegu on "süütu" IT-ajalooga.

  (Tühjus Wikipedias)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Kenai
  (2019_10_24 arhiivkoopia: https://archive.is/l74L3 )

  (Wikipedia kunagine sisu)
https://web.archive.org/web/20150610214421/https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Kenai
  (arhiivkoopia: https://archive.is/p8tx6 )

Projekt Kenai oli sisulislet Sun Microsystems'i poolt
Java projektidele tehtud GitHub'i eellane, mis erinevalt
tol ajal toiminud SourceForge'st oli reklaamidevaba ja
tõesti omaski Sun Microsystems'i poolt tol ajal reklaamitud
Java programmeerimiskeelt kasutavate projektide jaoks samasugust
tehnilist eesmärki, nagu tänapäeval on GitHub'il:
tarkvara on-lain-kollektsioon, millest arendajad võivad sõltuda, mis
hõlbustab Java programmeerimiskeelt kasutavate tarkvaraarendajte tööd.

Ja no palun väga siis, alates sellest, et Sum Microsystems'i pankrotiga
ja Oracle'le müügiga Oracle selle projekti ära lõpetas, kuni siis nüüd
lausa Wikipediast kustumiseni. Võibolla see on lausa Wikipediast
kustutatud põhjusel, et kellelgi tol ajal Oracle's Kenai kinnipanemist
toetanud korporatiiv-tegelasel on selle teo eest kohutavalt häbi,
piinlik, sest aastaid hiljem maksis ju Microsoft GitHub'i
eest miljardeid dollareid vaid selleks, et

  ARENDAJATE KOGUKONNA KOHTA ANDMEID SAADA

ja see projekt Kenai oli umbes sama hea nagu GitHub, kuid
tegutses AASTAID ENNE GitHub'i, mistõttu oleks nad oma

  OLEMASOLEVAT JA LAIALDASELT KASUTUSES OLEVAT

Kenaid Java'st universaalsemalt kasutusele võtnud, mida nad
ju Java veebitarkvara korral HTML+CSS+JavaScript'i korral
pidid nii kui nii tegema, rääkimata siis igasugu Bash'i ja muude
ehitussüsteemis kasutavate tehnoloogiate poolest, mis ju kah
arenduspublikatsioonide osaks on, oleks nad saanud need samad
arendajad, kes praegu GitHub'is publitseerivad, oma Kenai 
peale ja tõenäoliselt poleks GitHub'i sündinudki.

Vot, selline ämber Oracle poolt. Ja nüüd siis üritavad vist
ajalugu kustutada, kusjuures on huvitav, et lausa Wikipedia
sellise ajaloo kustutamisega kaasa läheb. Et kui juba
poliitiliselt nii "süütute" juhtumite korral Wikipediast
lausa sel määral asjad kustuvad, nagu poleks sellist projekti
kunagi olnudki, siis võite arvata, mis seis poliitiliselt
tundlikematel teemadel seal on.

  ----kõrvalkommentaari--algus--------
  Tunnen ennast seda kommentaari 38-aastasena
  kirjutades juba suht vanana. Nii vanana, et ma
  üldse oma peast sellise projekti nime üldse tean mäletada,
  isiklikest kogemustest, mitte ajaloo-kirjutistest.
  ----kõrvalkommentaari--lõpp---------

Tänan lugemast.

Comments are closed for this post